חסר רכיב

בריכת שחיה

12/05/2017
‏12/05/2017
פתיחת עונת הרחצה 2017
עונת הרחצה תחל השנה ביום שישי ה-02 ביוני ותסתיים לפני יום כיפור ביום חמישי ה-28 לספטמבר.
המציל השנה יהיה תומר עוזי מקיבוץ כיסופים.

לנוחיותכם מצורפים בזאת נהלי הרחצה בבריכה:

1. על כל באי הבריכה להישמע להוראות המציל
2. אין כניסה ורחצה בבריכה ללא נוכחותו של מציל מוסמך
3. האחריות על התנהגות הילדים בבריכה מוטלת על הוריהם
4. כניסת אורחים רק בליווי מלווה מבוגר (חבר או תושב) מעל גיל 18
5. יש לשמור על ניקיון המקום
6. אין להכניס אוכל למתחם הרחצה
7. אין כניסה לכלבים לשטח הבריכה
8. כניסת ילדים עד סיום כיתה ו' בליווי מבוגר מעל גיל 18
9. הרחצה מותרת רק בבגד ים
10. אין לעשן ( כולל נרגילות ) במתחם הבריכה.

    אנו מבקשים כי הגעת אורחים תעשה באופן מידתי זאת בהתייחס לשטחו המצומצם של המתחם.
    לצערנו, גם השנה כמו גם   בשנה שחלפה ומאותן סיבות, לא נאפשר קיום אירועים במקום.

שעות הפתיחה

ימים א-ה –     9:00- 07:30     – לשחיינים
                    14:00-19:00     – לכלל הציבור
                    19:00-20:00     – לשחיינים בלבד

יום שישי      9:00 - 07:30       – לשחיינים. – (מותנה בזמינות מציל)
                    14:00-18:00      – לכלל הציבור

יום שבת –      10:00- 08:00     – לשחיינים
                    10:00-19:00       – לכלל הציבור
                    9:00-20:00        – לשחיינים בלבד
                                                                  נאחל לכולנו עונת רחצה מוצלחת ובטוחה
                                                                            דרורי ואיציק

אחראי אירועים
עופר ניר נבחר לאחראי  על קיום האירועים בבריכה  052-6821029
להלן מצורף נוהל אירועים בבריכה כפי שאושר בהנהלת הקהילה בשנה שעברה.

נוהל קיום אירועים בבריכה
רקע: לאור מצבה הפיזי של הבריכה, העדר מלתחות ושירותים, שטחה המצומצם ודיונים שנערכו בעבר מול נציגי משרד הבריאות ,קיימנו התייעצות עם עורכי הדין שלנו לגבי האפשרות לקיים במקום אירועים. לאחר בחינת הנושא ושיעור החשיפה שאנו עלולים לעמוד מולה מול טענות הרשויות, הוחלט לאפשר קיום אירועים במתכונת מצומצמת כמפורט לעיל:

1. יהיה ניתן לקיים אירועים בבריכה בהיקף מצומצם של עד 100 משתתפים כגון ימי הולדת,
    מפגשים משפחתיים וכד' (לא יהיה ניתן לקיים חתונות במקום)
2. ככלל, קיום אירוע לא יהיה ע"ח צמצום שעות הרחצה לציבור.
3. כל קיום אירוע במתחם הבריכה, גם אם אין כוונה לעשות בה שימוש, מחייב נוכחות של
    מציל מורשה.
4. הזכות לבקש לקיים אירוע בבריכה יהיה שמור רק לחברים ותושבים. במידה והבקשות
    לקיום אירוע יהיו לאותו מועד, בטווח של חודש ימים מקיום אירוע, תינתן העדפה
    לחברים על פני תושבים,
5. האחריות למציאת מציל לאירוע ותשלום עבור השירות תהיה על מזמין האירוע ולא על הקיבוץ.
6. ימונה אחראי אירועים לבריכה שמתפקידו יהיה לתאם ולפקח על קיום האירועים במתחם.
    עלות משרה זו תמומן מתקציב הקהילה. תפקידו של אחראי האירועים יכלול את הנושאים הבאים:

א. תאום מועדי האירועים.
ב. הנחיית מזמיני האירוע על כללי ההתנהגות המחייבים במהלך האירוע.
    בדיקת קיום כל התנאים לקיומו של האירוע כולל ביטוח מתאים.
ג. נוכחות ופיקוח במהלך האירוע, ו/או לחלופין זמינות לקבלת התראה מהמציל על מנת לטפל
    בכל חריגה מנוהל התנהגות תקין.
ד. לוודא כי לאחר קיום האירוע הברכה שבה למצב בו נמסרה טרם האירוע.
ה. בסמכותו של אחראי האירועים להפסיק קיום אירוע במידה וחרג מהכללים המותרים.
ו.  על האחראי למצוא לו מחליף בהיעדרותו.

7. השמעת מוזיקה- יש להתחשב בדיירי הסביבה ולהשמיע מוזיקה בעוצמה סבירה. בכל מקרה,
    החל מהשעה 23:00 יהיה ניתן להשמיע רק מוזיקת רקע שקטה.
8. הגשת אוכל ושתיה מותרים רק מחוץ למתחם הרחצה.
9. הכניסה למים לאנשים ששתו אלכוהול אסורה.
                                                                                                                 דרורי ורחלי
חסר רכיב