קבצים

http://www.yadmor.org.il/media/sal/pages/391/f39_1396 21216.pdf
http://www.yadmor.org.il/media/sal/pages/391/f38/1396%2021216.pdf