קבצים

http://www.yadmor.org.il/media/sal/pages/553/f39_חופש גדול ביד מרדכי.pdf