קבצים

http://www.yadmor.org.il/media/sal/pages/843/f39_גשם ביוני 5.1 ממ.pdf