אתר קיבוץ יד מרדכי
אתר קיבוץ יד מרדכי
חסר רכיב

לול

04/04/2016
ענף הלול - ציוני דרך
1936
הקיבוץ במקום מושבו הזמני "במצפה הים" שליד נתניה מקים לול קטן ואינטימי. לולנית צעירה חרוצה וחלוצה מטפלת בלהקה המונה מאות עופות המוכרים לה אחד- אחד כמעט.

לולים ישנים


דצמבר 1943
החברים עולים להתיישבות קבע דרומית לאשקלון ומיד מקימים מבנה שיקרא לימים "הלול הראשון". שנים לאחר מכן כאשר לולן צעיר מבני המייסדים פירק את אחד הקירות של אותו מבנה מצא לתדהמתו כמה גיליונות של עיתון "על המשמר" משנת 1944 טמונים בחללי הקיר. כששאל את אחד המייסדים לפשר הדבר הוא נענה: "חפץ קדוש לא זורקים, מטמינים. חוץ מזה נייר הוא חומר מבודד וגם מוזיל את הבנייה. ומה אתה חושב שלתרנגולות אין אידיאולוגיה? אצלנו הכל היה סוציאליסטי גם התרנגולות ! "


1948
מגיעות שתי מדגרות "חשמליות" קטנות ומשוכללות מארצות הברית. 6 שנים מאוחר יותר נרכשת מדגרה נוספת וכושר יצור האפרוחים מגיע ל- 450000 אפרוחים לשנה. חלקם עבור הלול המקומי שגדל והתפתח ומרביתם משווקים לקיבוצי הסביבה.

1965- 1954
ענף הלול מורכב מ- 3 שלוחות: לולי רבייה – יצור ביצים להדגרה, לולי פטם בשר, ומכון הדגרה.

1966 מאביס אוטומטי ללול
"מהפכה טכנולוגית התחוללה השבוע בענף הלול, כאשר הורכב בו והופעל בו בבית אמון המאביס האוטומטי. לפי דעת המומחים עשויה הפעלת המאביס לגרום לחיסכון בעבודה ובחומרים. לפיכך אם יתאמתו הנחות המומחים נמשיך בהתקנת מאביסים גם בלולים האחרים כדי לקמץ בהוצאות."

1968 תפוקות והכנסות

מכירת ביצים
מכירת ביצי דגירה     -   526120
הכנסת ביצים למדגרה -   449054
מכירת ביצים לתנובה  -   80976
ביצים למטבח ואחרים  -   175053
סה"כ הטלה :                1231203

מכירת אפרוחים ועופות
מכירת אפרוחים לאיגוד  -  176895
אפרוחים למשק            -   121787
מכירת עופות לתנובה     -   39952 ק"ג
סה"ה  הכנסות:               424769 ל"י

לול ישן
באותה שנה נמכרה המדגרה לתושב רפיח.

1974
נסגרה שלוחת לולי הרבייה וכל הלולים הפכו ללולי פטם בשר. למרות תנודות מחירים חריפות שנעו בין נפילת מחירים לנסיקתם, שאפיינו את ענף הלול לאורך השנים השכילו צוותי הלול לדורותיהם בזכות כישרונם המקצועי ומסירותם לשמור על רווחיות מצטברת ולתרום את חלקם להכנסות הקיבוץ. וכך צלח בשלום ענף הלול את המילניום הראשון.

2007 – 2005 נקודת מפנה
הוקמה שותפות בין הקיבוץ לבין חברת "אמבר" מקבוצת משקי "גרנות". במסגרת השותפות הוקמה חוות לולי פטם מודרנית בעלת 8 מבנים המתפרשים על שטח של 15000 מ"ר. גידול העופות נעשה בשיטה אינטנסיבית. הלולים נשלטים ע"י בקרים ממוחשבים בטכנולוגיות מתקדמות השולטים על מערכות האוורור, התאורה, הזנה, טמפרטורה, לחות, משקל ממוצע של העופות בלול וכן מתריעים על שינויים של פרמטרים חשובים נוספים. השיטה המתקדמת מאפשרת להפעיל את הענף ע"י צוות מצומצם של 2 עובדים בלבד.

חוות הלולים החדשה מבט נוסף
      
  • משך גידול מחזור – מקליטת האפרוחים עד שווק העופות 42 ימים
  • מגדלים 200000 אפרוחים במחזור – 6 מחזורים בשנה
  • אפרוח בן יומו שוקל 40 גרם – ביום השווק 2.2 ק"ג
  • מיצרים 2500 טון פטם בשר בשנה
התפתחנו ? כן השתכללנו ? כן
התייעלנו ? כן התבגרנו ? לא – עובדה נשארנו בלולחסר רכיב