קבצים

https://www.yadmor.org.il/media/sal/pages/391/f39_1396 21216.pdf
https://www.yadmor.org.il/media/sal/pages/391/f38/1396%2021216.pdf