אתר קיבוץ יד מרדכי
אתר קיבוץ יד מרדכי

ערב פרדות מבעלי תפקידים

מועד התחלה: יום שישי , 08/09/2017 , 21:00
מועד סיום: יום שישי , 08/09/2017 , 23:00
מקום האירוע: חדר האוכל

מסמכים מצורפים

Doc3.docx