אתר קיבוץ יד מרדכי
אתר קיבוץ יד מרדכי

תפילת נעילה

מועד התחלה: יום שבת , 30/09/2017 , 17:45
מועד סיום: יום שבת , 30/09/2017 , 19:45
מקום האירוע: קפטריה של המוסד