קבצים

https://www.yadmor.org.il/media/sal/pages/721/f39_יד מרדכי טיול קיבוץ פברואר 2018 מדבר יהודה.pdf