קבצים

https://www.yadmor.org.il/media/sal/pages/katvu_868176_kibbutz_info_Katvu_Baiton_1943-1946_anshi_mtzpa_haim_lbitm.pdf/f39_anshi_mtzpa_haim_lbitm.pdf