קבצים

https://www.yadmor.org.il/media/sal/pages/katvu_868176_kibbutz_info_Katvu_Baiton_1991-1994_etzrt_zcron_lshoaa_16-4-1993.pdf/f39_etzrt_zcron_lshoaa_16-4-1993.pdf