קבצים

https://www.yadmor.org.il/media/sal/pages/katvu_868176_kibbutz_info_Katvu_Baiton_1999-2002_hmishim_shna_latzbt_haandrta_shl_mrdci_anilbitz_15-7-2001.pdf/f39_hmishim_shna_latzbt_haandrta_shl_mrdci_anilbitz_15-7-2001.pdf