קבצים

https://www.yadmor.org.il/media/sal/pages/katvu_868176_kibbutz_info_Katvu_Baiton_2003-2006_bti_haspr_la_mogno_21-8-2006.pdf/f39_bti_haspr_la_mogno_21-8-2006.pdf