קבצים

https://www.yadmor.org.il/media/sal/pages/katvu_868176_kibbutz_info_Katvu_Baiton_2003-2006_hashlom_epi_shtraos.pdf/f39_hashlom_epi_shtraos.pdf