קבצים

https://www.yadmor.org.il/media/sal/pages/katvu_868176_kibbutz_info_Katvu_Baiton_2003-2006_mekb_ahri_nagi_rcb_21-12-2006.pdf/f39_mekb_ahri_nagi_rcb_21-12-2006.pdf