קבצים

https://www.yadmor.org.il/media/sal/pages/katvu_868176_kibbutz_info_Katvu_Baiton_2003-2006_sod_hahiim_haarocim_-_dbsh_2_20-9-2006.pdf/f39_sod_hahiim_haarocim_-_dbsh_2_20-9-2006.pdf