קבצים

https://www.yadmor.org.il/media/sal/pages/katvu_868176_kibbutz_info_Katvu_Baiton_2003-2006_yaom_haoldt_60_lkibotz_4-12-2003.pdf/f39_yaom_haoldt_60_lkibotz_4-12-2003.pdf