קבצים

https://www.yadmor.org.il/media/sal/pages/katvu_868176_kibbutz_info_Katvu_Baiton_2007-2010_AAAeotk_.2._shl_yaobl_lgrein_ronn.pdf/f39_AAAeotk_(2)_shl_yaobl_lgrein_ronn.pdf