קבצים

https://www.yadmor.org.il/media/sal/pages/katvu_868176_kibbutz_info_Katvu_Baiton_2007-2010_AAAeotk_.3._shl_tzo_pinoi.pdf/f39_AAAeotk_(3)_shl_tzo_pinoi.pdf