קבצים

https://www.yadmor.org.il/media/sal/pages/katvu_868176_kibbutz_info_Katvu_Baiton_2007-2010_arcitktora_shl_zcron_1_8-5-2009.pdf/f39_arcitktora_shl_zcron_1_8-5-2009.pdf