קבצים

https://www.yadmor.org.il/media/sal/pages/katvu_868176_kibbutz_info_Katvu_Baiton_2007-2010_hbort_hazmr_shl_hakibotz_6-3-2003.pdf/f39_hbort_hazmr_shl_hakibotz_6-3-2003.pdf