קבצים

https://www.yadmor.org.il/media/sal/pages/katvu_868176_kibbutz_info_Katvu_Baiton_2007-2010_kibotz_mtzpa_haim_bntnia_4-1-2007.pdf/f39_kibotz_mtzpa_haim_bntnia_4-1-2007.pdf