קבצים

https://www.yadmor.org.il/media/sal/pages/katvu_868176_kibbutz_info_Katvu_Baiton_2007-2010_monio_brndvin_batr_shihzor_krb_tshh_22-4-2007.pdf/f39_monio_brndvin_batr_shihzor_krb_tshh_22-4-2007.pdf