קבצים

https://www.yadmor.org.il/media/sal/pages/katvu_868176_kibbutz_info_Katvu_Baiton_2011-2014_AAAeotk_shl_haspd_larnon_mroz.pdf/f39_AAAeotk_shl_haspd_larnon_mroz.pdf