קבצים

https://www.yadmor.org.il/media/sal/pages/katvu_868176_kibbutz_info_Katvu_Baiton_2011-2014_abib1.jpg/f39_abib1.jpg