קבצים

/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=802758_yadmor&act=view&dbid=pages&dataid=pages_868176_kibbutz_members_Masha_1azcoiot_vehahobot_shl_hahbr_haeobd_bkibotz.pdf&fid=f39&name=1azcoiot_vehahobot_shl_hahbr_haeobd_bkibotz.pdf