קבצים

/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=802758_yadmor&act=view&dbid=pages&dataid=pages_868176_kibbutz_members_kibbuttz_70_hg_hashbeim_-_ptiht_mnha_-_aori_lbna_.3..pdf&fid=f39&name=hg_hashbeim_-_ptiht_mnha_-_aori_lbna_(3).pdf