קבצים

https://www.yadmor.org.il/media/sal/pages/katvu_868176_kibbutz_info_Katvu_Baiton_2007-2010_aisor_ltiil_haeotf_eza_29-5-2008.pdf/f39_aisor_ltiil_haeotf_eza_29-5-2008.pdf